Za każdy zrealizowany przejazd na Państwa konto przekazywane jest 3% jego wartości, z zaokrągleniem do całości. Jeśli suma bonusów na Państwa koncie pokrywa lub przewyższa wartość danego przejazdu, można za niego zapłacić zgromadzonymi punktami. Niewykorzystane bonusy nie przepadają!