Regulamin i polityka prywatności

I. Warunki ogólne

1 – Właścicielem i administratorem serwisu o nazwie www.optitaxi.pl jest firma Welfare Sp. z o.o. i tylko ona ma prawa własności intelektualnej do ww. witryny (w tym jej powielania, dystrybucji i modyfikacji), jej projektu, kodu źródłowego i wszelkich składowych.

2 – Korzystanie z serwisu jest bezpłatne dla użytkowników internetu.. Niniejsza witryna zawiera wyłącznie informacje potrzebne użytkownikowi do korzystania z zasobów serwisu optitaxi.pl.

II. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Welfare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-210, aleja Krakowska 264, NIP 5213715458, REGON 363235101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591157.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danychiod@optitaxi.pl
 • Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w celu świadczenia usługi wynajmu samochodu z kierowcą oraz przewozu osób.

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Przetwarzane dane osobowe to: nr telefonu, adres mailowy, lokalizacja GPS
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administrator danych
  • podmioty i osoby obsługujące aplikację/platformę do realizacji zleceń
  • podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celów, o których mowa powyżej, w szczególności podwykonawcy, wykonawcy i dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywanie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Prawa przysługujące Państwu w związku z przekazaniem danych osobowych:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, kopiowania i modyfikowania
 3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Dobrowolność przekazywania danych:

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

3 – Właściciel witryny nie zezwala na przetwarzanie danych teleadresowych i adresów e-mail, dostępnych na stronie internetowej optitaxi.pl. Zabrania się przetwarzania tych danych w jakiejkolwiek formie w celu odsprzedaży. Publikacja fragmentów lub całości materiałów zawartych na stronie internetowej optitaxi.pl przez inne serwisy jest możliwa wyłącznie przy podaniu źródła i po uzyskaniu pisemnej zgody administratora. Komercyjne wykorzystanie treści umieszczonych na stronach optitaxi.pl jest zabronione. Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zamieszczanych na tej witrynie, naruszanie praw własności intelektualnej stanowi podstawę prawną do wszczęcia postępowania sądowego.

4 – Przeglądanie, drukowanie i częściowe pobieranie zawartości witryny jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że jest ono dokonywane tylko i wyłącznie w celu uzyskania informacji do użytku osobistego, a nie komercyjnego.

5 – Welfare Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy bezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić, za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania użytkownika, uszkodzenia plików przechowywanych na komputerze użytkownika, ani za wirusy komputerowe na komputerze używanym do łączenia się z naszą witryną, spowodowane niewłaściwym działaniem przeglądarki internetowej.

7 – Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizowania zamieszczanych na witrynie informacji bez uprzedniego powiadomienia.

III. Świadczenie usług przewozowych

 • Składanie zleceń
  Zgłaszanie zleceń przez Klientów na wykonanie usług może być dokonywane całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim lub angielskim.
 • Formy składania zamówień:
  1. Telefonicznie
   Za pośrednictwem centrali o numerze telefonu 608 300 500; 22 33 11 999; 71 757 23 23; 61 639 78 78; 58 77 11 222. Operator Centrali każdorazowo potwierdza przyjęcie zlecenia, podaje dokładny koszt przejazdu (pod warunkiem podania przez Klienta dokładnego adresu miejsca odbioru i miejsca docelowego) i określa orientacyjny czas realizacji zlecenia. Koszt połączenia z Centralą jest zgodny ze stawką Państwa operatora.
  2. On-line
   Poprzez stronę internetową www.optitaxi.pl, przy wykorzystaniu stosownego formularza znajdującego się na stronie, zakładka „Główna”. W przypadku zamówienia on-line, system wylicza cenę za przejazd. Prawidłowo wypełnione zamówienie zostaje potwierdzone komunikatem „Zamówienie zostało pomyślnie przyjęte i czeka na realizację”. Dodatkowo operator kontaktuje się z Klientem telefonicznie i potwierdza przyjęcie zlecenia, podając czas oczekiwania.
  3. Mailowo

Poprzez adres: kontakt@optitaxi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.